Chicago dokumentet om Bibelens ufejlbarlighed

Forord Skriftens autoritet er et hovedspørgsmål for den kristne kirke i vor tid såvel som til alle tider. De, der bekender troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser, er kaldede til at vise realiteten i deres discipelforhold ved at adlyde Guds skrevne Ord i ydmyghed og troskab. At...

The Chicago Statement on Biblical Inerrancy

Preface The authority of Scripture is a key issue for the Christian church in this and every age. Those who profess faith in Jesus Christ as Lord and Savior are called to show the reality of their discipleship by humbly and faithfully obeying God’s written Word. To stray from...