Hermeneutik

Bibelsk hermeneutik kan beskrives gennem Paulus’ ord til Timotheus i 2. Tim. 2:15 ”Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord.” ”… som går lige på …”, som den Autoriserede Danske Bibel...